Är Sverige verkligen så ofta världsledande? Påstås även om ekoodling.

 

 

      Svenskar behöver inte skrika ut att vi är bäst. Det vet alla svenskar ändå. Sverige ville även bli världsledande i andel ekologiskt odlat. För att nå detta var att använda ekologisk frö i grönsaksodling ett stort hinder. Man påstod rakt av att ekologiskt frö inte duger i Sverige. Men dessa frösorter hade blivit ordentligt testat under svenska förhållanden före introduktion. Medan många konventionella sorter introduceras efter att bara ha odlats i Holland-Frankrike regionen.

      Under 1990-talet köptes en mängd gamla fröföretag upp av nya expansiva företag som hade tjänat mycket pengar på främst hybridfrö och i flera fall även GMO. Mängder av fröföretag lades ner, däribland de nordiska. De nya hybriderna gav betydligt större vinster. Under andra hälften 1990-talet och början av det nya århundradet, kom en ny motrörelse att etableras i centraleuropa. Man ville vända utvecklingen. Efter en tid fick man stöd i EU. Dvs. det skulle vara första val att använda ekologiskt frö för ekoodlare från 2004, men möjlighet till dispens fanns.

      Länge betades fröer närmast systematiskt för att undvika groningshämmande problem. Det är idag ingen svårighet längre att hitta obetat om man är tidigt ute. MEN i konventionell fröodling används idag mycket bekämpningsmedel, mer än någonsing, på plantor som skall ge frö. Det sker oftast i länder utanför EU så man slipper restriktioner i EU. Plus att då också lägre löner behöver utbetalas. Kina och området omkring har högst användning av bekämpningsmedel. Normalt 12 sprutningar per år. Det är populärt område idag för fröodling. I delar av Kina används så mycket bekämpningsmedel att bin och humlor är borta. Man pollinerar för hand. Neonikotinoider de speciella insektsdödande medel som fröodling ofta betas med. Det är där bekämpningen görs. Men något sådant vill inte dagens svenska ekologiska odlare veta. Man är så tacksam över att fröerna som resultat är billiga. Med Jordbruksverket som banerförare, med KRAV som tyst accepterar, har man under 10 talet år velat utplåna ekologiskt frö i Sverige. Det måste ske en separation mellan de som vill ha en hållbar ekologisk odling och KRAV med myndigheten bakom sig som vill ha kvantitet och att pengar alltid skall styra (julgransskandalen är säkerligen ingen unik händelse. Den kontroll som finns i Sverige är oftast kollegor som ser att det ljugs.). En chef har växlat arbetsplats Jordbruksverket och KRAV, med samma negativa attityd mot ekofrö.

Det var en helt annan medvetenhet när biodynamikerna var stora.

       Ekofröodlare vill finna naturlig balans med ekologiska metoder. Något t.ex. holländska företaget Bejo satsat mycket på. Därför är ekofröerna dyrare. i synnerhet tvååriga sådana. Ekofröet är oftast odlat i närområdet där det skall användas, dvs. i Europa. Det innebär också större säkerhet i händelser av stora pandemier eller dylikt. Men det ger i sig högre frökostnad. Det är inte bara stor skillnad i löner utan också att man utanför EU kan använda bekämpningsmedel som är förbjudna i EU.

      Sedan ca 2011 har Jordbruksverket valt att strunta i hur andra europeiska länder hanterar ekologiskt frö. Det blev OK att enbart använda konventionellt frö i svensk ekologisk grönsaksodling. De flesta svenska ekologiska grönsaksodlare har aldrig sått ett enda ekologiskt frö. Det har funnits mycket utomordentligt ekologiskt frö på makrnaden, men Jordbruksverket har önskat att det inte skall marknadsföras. Den gödseln som de flesta svenska ekologiska odlare använder har också mestadel kommit från konventionell odling, om gården inte har djur. Den var billig och lätt att jobba med, var som att jobba med konstgödsel.

Erbjöds t.ex. 10 ekologiska frösorter av en växt, ansågs ändå utbudet otillräcklig. Jordbruksverket satte dispenspriset högt, 4200 kr, men användes inte i grönsaksfrö. Bara i grönsaken Kålrabbi var det krav att bara använda ekofrö. Agerandet ledde till utpressning för att få bort ekofrö av attraktiva sorter. Fröhandlare skulle nu förstå att de helst skulle anmäla max en sort av varje växtslag av ekofrö, till den gemensamma databasen. Kampen mot ekofrö hade Jordbruksverket i ledningen. 100% så. Man har tvingat grannländerna att agera på samma sätt för att kunna konkurrera. Sverige har blivit ledande i kampen mot en av viktigaste stegen inom ekologisk odling. För Sverige skall bli världsledande och utnyttjar varje möjlighet för att nå dit. Det finns inget mer kommersiellt Europeiskt land än Sverige.

      Konflikten kom till en spets 2019 då planen i EU om Green Deal skulle sjösättas. Det skulle inte längre gå att påstå otillräckligt utbud i Sverige om många sorter fanns. Jordbruksverket tvekade hur man skulle göra nu men fredagen 15.11 2019 gjorde Jordbruksverket ett utskick per e-post med den stora frågan, ”hur hanterar vi det?” Dvs. de nya kraven från EU. Man visade då odlarna statistik att Lindbloms ensamma hade 74% av ekosorterna, ca 300 sorter. Mindre än två dagar senare 17.11 brändes Lindbloms Frö's lokaler i Kivik ner. Vid exakt den rätta tid, tidigt en söndags morgon, då ingen skulle märka och kunna hindra, på den avsides belägna platsen. Poliser hade kunnat vara där och arresterat attackerande, så förutsägbart var det. Tre dagar senare blev det ett möte på Jordbruksverket om att nu fortsätter det som tidigare i Sverige. Lindbloms var borta. Polisen hade konstaterat ett amatörmässigt inbrott i samband med den grova mordbranden, med stenar genom fönster. Sedan kunde man kliva in. Polis och brandkår förstod var branden börjat i inlastningen. Just där effekten att starta en jättebrand var störst. Men efter någon månad skrevs fallet av, när man fick veta om bakgrunden. Ingen längre utredning skulle ske. Att utreda det som hände före branden var inte längre att tänka på. Överklagan försvann på svenskt sätt. 2005 försvann en polisanmälan också på samma sätt. Men detta är Sverige. Samarbete mellan myndigheter leder till en en alldeles speciell svensk korruption. Stämpling för grov mordbrand ger i vanliga fall sex års fängelse. Men det behöver inte vissa i Sverige vara rädda för. Ett par dagar efter branden svarade ansvarig på Jordbruksverket i en intervju, att hennes situation hade blivit lättare. Enda stora fröleverantören i Sverige av ekologiskt frö var utslaget. I Sverige kan man alltså dölja allt. Precis som i Ryssland.

 

     Det är nödvändigt att det också sker en total förändring i den svenska ekologiska odlingen. Jag har varit med i snart 40 år. Det som skett det senast årtiondet är en bottenlös och gränslös skam. I det totalt självgoda landet i norr, med allt mindre kontakter med omvärlden.

 

1. Det finns en grupp odlare som gör allt för att odla ekologiskt hela vägen. Personer som ofta varit med en längre tid och har en genomtänkt grund i sitt odlande. Det handlar inte bara om att utesluta något utan en positivt genomtänkt lösning. Tanken bakom det man gör är det viktiga. Djurens gödsel komposteras, eller man jobbar aktivt med komposter. Man använder mycket baljväxter i växtföljd. Biogas används ibland (men inte så vanligt i Sverige) för att få till cirkulär odling.

2. Den stora gruppen ger sig rätt att odla ekologiskt på betong eller på plantskoleduk och i krukor. Jorden man använder till skörd är till större del svensk torv. Kompostering används lite eller inte alls. Man kan sprida snabbverkande organisk gödsel upp till 170 kg N/ha. Sverige har dammsugit marknaden efter konventionell sådan gödsel.

Det är sorgligt att i Sverige strävar man efter att ligga så nära konventionell odling som möjligt för att bli stora. Det finns sällan någon genomtänkt idé i det man gör. Men glädjen är att det finns andra krafter i Europa. Kortsiktig ekonomisk vinning styr allt i Sverige, med desperata metoder att förfalska världsbilden.

 

 

Leif Lindblom f.d. fröhandlare.

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt