Aktuellt

 

Har blivit mer och mer engagerad för biogas i alla dess former.

Här en länk till en artikel jag skrivit:

Om biogas som möjlighet

 

Efter en larmrapport

Risken att drabbas av skador orsakade av bekämpningsmedel har varit stor i svensk ekologisk odling

Jordbruksverket har utan protester velat uppfylla regeringens önskan om 30% av odlad areal i Sverige skall vara s.k. ekologiskt. För att göra det möjligt har restprodukter från konventionell odling i stor omfattning använts. Den näring som varit helt dominerade var till 2018 pelleterad konventionell hönsgödsel och flytande vinass. Även ekologisk plantjord innehöll pelleterad konventionell hönsgödsel. Problem negligerades av kontrollföretag.

Nu vet man att de problem som uppträdde var beroende på Klopyralid som är verksamt ogräsbekämpningsmedel  och används i konventionell odling. Ämnet bryts inte ner snabbt. Problem för ekologiska odlare och hobbyodlare har varit återkommande. En hobbyodlare undersökte och fann via FOR fritidsodlingens riksorganisation problemen med vinass. FOR gick vidare med hönsgödsel. Även där liknande problem. Kontrollföretagen för eko har däremot inte gjort något. Upptäcks något allvarligt är det enklast att titta bort, Något av svensk standard. Den vanliga sättet att agera från jordföretag har varit att betala den drabbade en slant, under förutsättning att inget nämns i svensk media

Den stora svenska hönsgödselanvändningen i ekologisk odling var för mig tveksamt då det för det första innebär ett stöd för kycklingindustrin. Det är också väldigt lätt att sprida pelleterad hönsgödsel, lika lätt som konventionell NPK-gödsel. Det har varit en förutsättning för stor areal ekologisk odling. Det är ett gödsel som är drivande som ger effekt kortvarigt. Man kunde fortsätta som tidigare med sin odling utan mycket eftertanke. Är det verkligen så ekologisk odling skall vara? Skall det handla om maximerad kortsiktig vinst. Jordbruksverket vill helst på nya ekoodlare som odlar i stor areal. Att det var parallellodling såg man inte som problem.

Gång på gång under åren har kunder till fröfirman Lindbloms haft problem med den ekologiska plantjord våra yrkeskunder använt. Vi har inte själva sålt detta, brända av erfarenhet. Plantor som inte velat växa. Gissar att det även i de fallen kan ha varit bekämpningmedelsrester som orsakat.

Österrike har 25% ekologiskt, mest i EU, men där är det oftast småbruk med både djur och  växtodling. Biodynamisk odling är vanligast med all sin kompostering och inriktning på cirkulär odling. Men den odlingsmetoden är nästan utplånad i Sverige.

Cirkulär odling är helt främmande för Jordbruksverket. Man önskar stora arealer. 

 

Leif Lindblom

Grundare 1983.

070-686 12 13

leif@lindblomsgardentools.com

 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt